Rudarsko topioničarski
basen Bor

Matično preduzeće (Generalna direkcija) je jedno od četiri zavisna pravna lica u sastavu RTB Bor Grupe. Osnovna delatnost ovog preduzeća je upravljanje globalnom poslovnom politikom kompanije...

Rudarsko topioničarski<br /> basen Bor

Rudnici bakra Bor

U sastavu Rudnika bakra Bor posluju dva rudnika bakra sa površinskom eksploatacijom (ležišta „Veliki Krivelj“ i „Cerovo“), jedan sa podzemnom eksploatacijom (rudnik „Jama“), dva pogona za pripremu mineralnih sirovina (flotacije u Krivelju i Boru), jedan rudnik nemetala (površinski kop i Fabrika kreča u Zagrađu) i pogon Istražnih radova...

Rudnici bakra Bor

Rudnik bakra
Majdanpek

Prve tone koncentrata bakra isporučene su u Bor 25. juna 1961. godine, a tada je svečano obeležen i početak proizvodnje u Rudniku bakra Majdanpek...

Rudnik bakra <br/>Majdanpek

Topionica i rafinacija
bakra Bor

Topionica i rafinacija sastoje se iz dve linije. Prva linija za topljenje je puštena u rad 1961. god. a druga 1971. god. U toku je izgradnja nove...

Topionica i rafinacija<br /> bakra Bor

Grad - rudnik

RTB, kao odgovorna kompanija koja svojim poslovanjem pokreće ukupna privredna zbivanja, učestvuje u obnovi i izgradnji infrastrukturnih objekata u Boru, Majdanpeku i selima dveju opština...

Grad - rudnik

Rudarsko topioničarski basen Bor
Matično preduzeće je jedno od četiri preduzeća u sastavu RTB Bor Grupe. Osnovna delatnost ovog preduzeća je upravljanje globalnom poslovnom politikom kompanije, njenim kapitalom, razvojem…

Rudnici bakra Bor
U sastavu Rudnika bakra Bor posluju dva rudnika bakra sa površinskom eksploatacijom (ležišta „Veliki Krivelj“ i „Cerovo“), jedan sa podzemnom eksploatacijom (rudnik „Jama“), dva pogona za pripremu mineralnih sirovina…

Rudnik bakra Majdanpek
Prve tone koncentrata bakra isporučene su u Bor 25. juna 1961. godine, a tada je svečano obeležen i početak proizvodnje u Rudniku bakra Majdanpek. Istog dana u borskoj Topionici su izlivene prve anode od majdanpečkog koncentrata.

Topionica i rafinacija bakra Bor
Topionica i rafinacija sastoje se iz dve linije. Prva linija za topljenje je puštena u rad 1961. god. a druga 1971. god. Trenutno je u toku postupak demontaže linije 2 na mestu koje će biti isprojektovana i ugrađena nova linija za topljenje.

Nova topionica – najveći ekološki projekat u Srbiji

 

 RTB Bor RTB Bor
Rudarsko-topioničarski basen Bor je jedini proizvođač bakra i plemenitih metala (zlata i srebra) u Srbiji. Svi proizvodi su berzanski i njihov kvalitet, tražnja, prodajne cene i uslovi trgovanja uređeni su pravilima koja propisuju svetske berze obojenih metala. RTB već više od 100 godina kopa i topi rudu bakra, a u borskoj topionici proizvode se katodni bakar i plemeniti metali visokog kvaliteta. Proizvodnja bakra počela je 1903. godine i to na lokalitetima Bora i Majdanpeka.
Jednovekovno rudarenje Jednovekovno rudarenje
Jednovekovno rudarenje i proizvodnja bakra ostavile su impresivne podatke o ostvarenim količinama i potvrdile potencijalnost ležišta koja su dosad eksploatisana. Zaključno sa 2011. godinom, otkopano je više od 750 miliona tona bakarne rude, proizvedeno oko 3.353.000 tona bakra, 155.514 kliograma zlata, 971.030 kilograma srebra i uklonjeno više od 1.820 miliona tona raskrivke koja je prethodni uslov, ali i stalni pratilac eksploatacije rude na površinskim kopovima.
Resursi Resursi
Resursi borskog i majdanpečkog rudarstva su neiscrpni jer dosad nije iskorišćena ni njihova polovina. Overene geološke rudne rezerve iznose oko 1,38 milijardi tona rude i sadrže oko 5,1 milion tona bakra, 202 tone zlata i 1.477 tona srebra. Potvrđeni resursi, sa prosečnom godišnjom eksploatacijom 26 miliona tona rude, garantuju proizvodnju bakra u narednih 50 godina.