Da li se sme frižider transportirati u vodoravnom položaju?

Mnogi se pitaju – Da li se sme frižider transportirati u vodoravnom položaju? Ovo je ključno pitanje prilikom preseljenja ili kupovine novog frižidera. Pravovremeni odgovor na ovo pitanje može spasiti vaš frižider od neželjenih oštećenja. Najkasnije, transport frižidera postaje tema razgovora kada vaš aparat treba da otputuje stotinama kilometara do svog novog doma. Tada se suočavamo sa dilemom – kako da prenesemo frižider sigurno i bez oštećenja.

Rizici transporta frižidera u vodoravnom položaju

Transport frižidera u vodoravnom položaju može izgledati kao praktično rešenje kada se suočavate sa ograničenim prostorom u vozilu ili prilikom selidbe. Međutim, ovakav način transporta može uzrokovati značajne probleme i dugoročna oštećenja uređaja, naročito kada je reč o ključnim komponentama kao što je kompresor.

Oštećenje kompresora

Kompresor je srce frižidera, odgovoran za cirkulaciju rashladnog sredstva kroz sistem. Kada je frižider postavljen vodoravno, kompresor je izložen abnormalnim uslovima rada koje nije dizajniran da podnese. Normalna pozicija kompresora je vertikalna, i bilo kakva promena u ovoj orientaciji može dovesti do internih oštećenja. Na primer, ležajevi unutar kompresora mogu biti pod nepravilnim opterećenjem, što može dovesti do njihovog brzog habanja i eventualnog kvara.

Curenje ulja

Jedan od problema kada se frižider transportuje vodoravno je i mogućnost curenja ulja iz kompresora. Ulje u kompresoru služi za podmazivanje pokretnih delova i održavanje efikasnosti sistema. Kada ulje isteče iz svoje normalne pozicije, može kontaminirati druge delove frižidera, uključujući izmjenjivač toplote i cevi, što može uzrokovati ozbiljne probleme u radu uređaja.

Problemi sa hlađenjem

Nakon nepravilnog transporta, često se dešava da frižideri imaju problema sa dostizanjem i održavanjem željene temperature. Ovo može biti posledica različitih faktora, uključujući dislokaciju rashladnog sredstva ili štete nanete kompresoru i izmjenjivaču toplote. Nedostatak adekvatnog hlađenja ne samo da utiče na funkcionalnost frižidera, već može dovesti do bržeg kvarjenja čuvane hrane, što dodatno generiše troškove.

Preporučene alternative za transport frižidera

Zbog svih navedenih rizika, veoma je važno razmotriti sigurnije metode transporta frižidera.

Najsigurniji način za transport frižidera je u njegovom prirodnom, uspravnom položaju. Ovo osigurava da sve komponente, uključujući kompresor i sistem za hlađenje, ostaju u optimalnom položaju za njihovu funkcionalnost. Transportovanje frižidera u uspravnom položaju smanjuje rizik od unutrašnjeg oštećenja i pomaže u očuvanju dugovječnosti uređaja.

Kada transport u uspravnom položaju nije moguć, najbolja alternativa je angažovanje profesionalnih transportnih usluga. Specijalizovane kompanije za selidbe imaju iskustvo i opremu potrebnu za bezbedan transport velikih kućnih aparata. Ove usluge uključuju pravilno podizanje, osiguranje i transport frižidera, čime se minimiziraju rizici povezani sa nepravilnim rukovanjem.

da li se sme frižider transportirati u vodoravnom položaju

Kako pripremiti frižider za transport

Priprema frižidera za transport je ključna da bi se osiguralo da vaš uređaj stigne na novu lokaciju u dobrom stanju i bez oštećenja. Pravilna priprema može značajno smanjiti rizik od kvarova i dugoročnih oštećenja koja mogu nastati usled nepažljivog rukovanja.

Prvi korak u pripremi frižidera za transport je njegovo isključivanje iz strujne mreže. Ovo je neophodno kako bi se osiguralo da se svi delovi uređaja pravilno odmore pre premještanja. Nakon isključivanja, važno je dozvoliti frižideru da se potpuno odmrzne. Odmrzavanje može trajati nekoliko sati, zavisno od modela i veličine frižidera, i ključno je za sprečavanje curenja vode tokom transporta.

Da bi se sprečilo slučajno otvaranje vrata frižidera tokom transporta, vrata treba sigurno zatvoriti i obezbediti. To se može postići korišćenjem jake trake, specijalnih zatvarača za transport ili čak užadi, u zavisnosti od modela i dostupnih materijala. Obezbeđivanje vrata ne samo da sprečava njihovo otvaranje, već takođe štiti zglob vrata i mehanizme zatvaranja od potencijalnih oštećenja tokom pomeranja.

Za dodatnu zaštitu, frižider bi trebalo upakovati u zaštitne materijale kao što su mehurići, deke ili posebne zaštitne folije. Ovo pomaže u ublažavanju udaraca i vibracija koje se mogu dogoditi tokom transporta, štiteći tako spoljašnje i unutrašnje komponente frižidera od grebanja i udaraca. Posebnu pažnju treba posvetiti zaštiti staklenih polica i unutrašnjih lampica, koje su posebno osetljive.

Šta uraditi nakon transporta frižidera

Kada frižider stigne na odredište, postupci koji se preduzimaju pre ponovnog uključivanja su jednako važni kao i priprema za transport.

Pre nego što bilo šta drugo učinite, pažljivo proverite frižider na bilo kakva oštećenja nastala tokom transporta. Ako je sve u redu, frižider postavite na željeno mesto. Važno je osigurati da frižider stoji ravno; koristite nivelator ili građevinsku libelu za provjeru. Takođe, osigurajte da frižider nije preblizu zidu, što može ometati ventilaciju i efikasnost hlađenja.

Nakon što je frižider postavljen, važno je sačekati neko vreme pre nego što ga ponovo uključite. To je zato što ulje u kompresoru može da se pomeri tokom transporta, i frižideru je potrebno vreme da se ulje vrati na pravo mesto pre nego što se kompresor ponovo pokrene. Uobičajeno se preporučuje čekanje najmanje nekoliko sati, a idealno 24 sata, pre ponovnog uključivanja. Ovo osigurava da frižider počne raditi pod optimalnim uslovima i smanjuje rizik od oštećenja kompresora ili drugih ključnih komponenti.

Pažljivim pridržavanjem ovih smernica, možete maksimalno smanjiti rizik od oštećenja vašeg frižidera tokom transporta i osigurati njegov dug i stabilan rad na novom mestu.

Similar Posts