U Rudniku bakra Majdanpek, na „Južnom reviru“

Odličan start na „Istoku“

Za mesec dana rada uklonjeno više od 700 hiljada tona jalovine. – Rad otežavaju magla, a po kiši i limonit. – Na novom radilištu novi bager već pokazuje svoje mogućnosti

U Rudniku bakra Majdanpek, na „Južnom reviru“RBM. – Na radilištu „Istok“, kojim se praktično otvara „Južni revir“ u Rudniku bakra Majdanpek, za mesec dana rada uklonjeno je više od 700 hiljada tona jalovine. Pri- tom, prvih 200 hiljada „skinuto“ je kroz probni rad novog hidrauličnog bagera „PC 4000“ koji na „Istoku“ već pokazuje deo svojih mogućnosti potvrđujući da će biti najvažnija karika u stvaranju uslova da sa tog radilišta što pre krene „bakarna reka“.

U Rudniku bakra Majdanpek, na „Južnom reviru“Završili smo 515. etažu i radimo na otvaranju etaže 500. Radovi napreduju izuzetno dobro, proizvodnja je zadovoljavajuća, čak i veća od planirane, što ohrabruje i daje nam pravo da se nadamo da će ovaj zahvat biti urađen možda i pre roka – kaže  Branislav Tomić , upravnik kopa „Južni revir“, i dodaje da su problem teški uslovi na samom putu jer je reč o delu jalovišta. – Što se mehanizacije tiče, nov bager i četiri nova „belaza“ rade punom parom, a poznati problem nedostatka pomoćne mehanizacije rešava se velikim angažovanjem radnika.

U Rudniku bakra Majdanpek, na „Južnom reviru“Da nije nove opreme, teško da bi sa starim bagerom i vozilima mogli dobro da radimo i ostvarujemo planove. Jer, uslovi su teški, radilište je relativno novo, a početak, kao i svaki, zahtevan – kaže  Milan Dokić , vozač teških vozila sa tridesetsedmogodišnjim stažom, ističući da je od pomoći iskustvo, s obzirom na komplikovanu konfiguraciju terena i jake magle. – Kiša dodatno otežava rad na ovakvoj limonitnoj podlozi, pa smo bili prinuđeni da nasipavanjem stvorimo uslove za rad.

U Rudniku bakra Majdanpek, na „Južnom reviru“Kišno vreme nam ne ide naruku zbog terena. Jer, na mekoj podlozi teške mašine upadaju – kaže mladi  Nikola Izvonar , pomoćnik bageriste, i dodaje da uz pomoć iskusnih majstora rad nije naporan, ali je maksimalna koncentracija obavezna.

U Rudniku bakra Majdanpek, na „Južnom reviru“Odgovornost, opreznost i koncentracija su najbitnije – potvrđuje i njegov kolega  Dejan Mladenović  objašnjavajući da su uslovi za rad u samoj kabini idealni, ali da su uslovi radilišta zahtevni zbog mesta gde se radi, visokih bermi, kiše, blata, magle i mekog terena. – Ipak, sve ide po planu i svi su zadovoljni.

Put do rude je, međutim, dug i toga su svi svesni. Jer, baš sa „Južnog revira“, kojem je „Istok“ početak, očekuje se odgovarajuća proizvodnja narednih godina.

Share
Objavljeno