Rudarsko-topioničarski basen Bor
Borska Topionica bakra radi neprekidno od 1. aprila 1961. godine.

Topionica

Topionica

U poluvekovnoj istoriji prošla je različite etape modernizacije, od kojih su najznačajnije zabeležene 1971. god. (puštena u rad tehnološka linija br. 2) i 1981. god. (stari filteri zamenjeni elektrofilterima).
23. decembra 2014-e, završena je Nova topionica.

Rukovodstvo Rukovodstvo
  • Vladimir Janošević – direktor TIR-a