Rudarsko-topioničarski basen Bor
Osnovna delatnost Livnice bakra i legura bakra je proizvodnja odlivaka od bakra i legura bakra a zasnovana je na bazi osnovne proizvodnje bakra u Topionici, i preradi sekundarnih sirovina bakra.
Takođe snabdevanje agregata energentima (el. struja, vazduh, voda) je na zajedničkoj mreži TIR-a.

Livnica bakra i bakarnih legura

Livnica bakra i bakarnih legura

Asortiman proizvoda Livnice je sledeći:

  • bakarni odlivci (trupac, blok)
  • mesingani odlivci (trupac, blok)
  • bronzani odlivci (šipka, trupac)
  • fazonski odlivci (kokila pesak) od bakra i legura, aluminijuma i legura aluminijuma, cinka i legura cinka, i ostale proizvodne usluge (nalevanje ležajeva, drobilica)

Sa gledišta realizacije proizvoda do 90-ih godina plasman proizvoda Nove livnice je oko 70% činio izvoz a ostalo domaći prerađivači (Sevojno, Novkabel, FOM-Prokuplje).

U sadašnjim uslovima Proizvodnja Nove livnice je najvećim delom usmerena ka Fabrici cevi Majdanpek i FOM Prokuplje.

Trenutno izvoz je zanemarljiv, jedina zemlja u koju se izvozi je Rumunija.

Rukovodstvo Rukovodstvo
  • Vladimir Janošević – direktor TIR-a