Rudarsko-topioničarski basen Bor
Fabrika sumporne kiseline

Fabrika sumporne kiseline

Fabrika sumporne kiseline

Proizvodnja tehničke sumporne kiseline, sa koncentracijom od 93.0 – 98.4% se odvija u dve fabričke jedinice K2 i K3 (od kojih jedna – K3 nije u radu od 1999. godine) i sa totalnim proizvodnim kapacitetom od 475 000 tona godišnje. Takođe, kao dodatna proizvodna jedinica, postoji i fabrika akumulatorske kiseline, sa koncentracijom od 66 i 32 Nomea.

Proizvodnja sumporne kiseline, u obe fabrike, odvija se kontaktnim postupkom ili jednostrukom katalizom. Prva fabrika koje je otvorena 1971. godine opremljena je nemačkim programom Chemiebau, a druga, otvorena 1981., japanskom opremom Ebarra korporacije.

Sama fabrika se nalazi unutar industrijske zone, tako da raspolaže i drumskim i šinskim transportnim infrastrukturama.
23 Decembra 2014. završena je nova Fabrika sumporne kiseline.

Rukovodstvo Rukovodstvo
  • Vladimir Janošević – direktor TIR-a