Rudarsko-topioničarski basen Bor
Fabrika soli metala

Fabrika soli metala

Fabrika soli metala

Ova fabrika počela je da radi 1976. godine i tokom rada je poštujući isključivo tržišne zahteve, osvajala nove tehnologije za proizvodnju soli metala, neorganskih soli i glavanskih preparata. Razvijala se sve vreme tako da su danas soli plemenitih metala koje se produkuju u ovoj fabrici ugrađene u proizvode na skoro svim kontinentima. Pomenućemo samo da su elektrolitički rafinisano zlato čistoće 999,9% i srebro čistoće 99,95%, plemeniti metali proizvedeni u pogonima TIR-a, osnovne sirovine za proizvodnju soli zlata i soli srebra u ovoj borskoj fabrici.

Katalošku prezentaciju proizvodnog programa Fabrike soli metala i glavanskih preparata možete pogledati ovde.

Rukovodstvo Rukovodstvo
  • Vladimir Janošević – direktor TIR-a