Rudarsko-topioničarski basen Bor
Fabrika bakarne žice proizvodi dip-forming žicu prečnika 8, 12, 14, 16 mm za kapacitet od 35,000 tona godišnje. Tehnologija “dip-forming” predstavlja prelivanje početne žice materijalom i njeno vruće valjanje do željenog prečnika. Sama linija je opremljena mašinama švedskog proizvođača ASEA 1981. godine.

Fabrika bakarne žice

Fabrika bakarne žice

Proizvodnja neizolovane, meko, tvrdo i polutvrdo kaljene, okrugle i profilisane žice sa maksimalnim poprečnim presekom od 160 mm2 je projektovana za kapacitet od 2,500 tona godišnje. Tehnologija hladnog valjanja i izvlačenja se primenjuje od 1985. god. i to na Marshal Richards & Karl Fuhr vertikalnoj mašini.

U okviru fabrike postoji i pogon sinter-metalurgije čiji je godišnji kapacitet do 50,000 jedinica godišnje. Srž opreme čine sinter peć i presa koji su u upotrebi od 1985. godine. Katalošku prezentaciju proizvodnog programa Fabrike bakarne žice i asortiman njenih sintermetalurških proizvoda možete pogledati ovde.

Rukovodstvo Rukovodstvo
  • Vladimir Janošević – direktor TIR-a