Rudarsko-topioničarski basen Bor
Fabrika armatura posluje u sastavu Topionice i rafinacije od 1983. godine.

Fabrika armatura - novi vodomer

U proizvodnom programu fabrike su:

  • Merne armature – vodomeri (dimenzija od polovine cola do 6/4 cola)
  • Ravni propusni ventili
  • Otkovci elemenata vodomera
  • Nosači grejača
  • Mesingane spojnice
  • Baštenske slavine

Sa gledišta realizacije proizvoda do 90-ih godina plasman proizvoda Nove livnice je oko 70% činio izvoz a ostalo domaći prerađivači (Sevojno, Novkabel, FOM-Prokuplje).

U sadašnjim uslovima Proizvodnja Nove livnice je najvećim delom usmerena ka Fabrici cevi Majdanpek i FOM Prokuplje.

Trenutno izvoz je zanemarljiv, jedina zemlja u koju se izvozi je Rumunija.

Rukovodstvo Rukovodstvo
  • Vladimir Janošević – direktor TIR-a