Energana

Osnovna delatnost Energane je proizvodnja toplotne energije koja se koristi za grejanje industrije i pripremu sanitarne tople vode baznog dela RTB-a.

Pored ovoga, delatnost Energane je nabavka i distribucija elektroenergije iz sistema elektroprivrede, proizvodnja sopstvene elektroenergije u manjim količinama, proizvodnja demineralizovane i omekšane vode potrebne za rad kotlova i toplifikacionig sistema baznog dela kao i distribucija industrijske vode za potrebe RTB-a.

Toplotna energija u Energani se dobija iz parnih kotlova, a deo te energije se distribuira iz Topionice, dobijene iz kotlova-utilizatora koji koriste energiju iz metalurškog procesa topljenja bakra.

Tako dobijena toplotna energija na pragu Energane se transformiše i dalje distibuira potrošačima preko sistema toplotno-izmenjivačkih stanica. Ovako dobijena toplotna energija se koristi u tehnološke svrhe (grejanje elektrolita za proces elektrolitičke rafinacije bakra u pogonu Elektrolize), kao i za grejanje ostalih delova pogona u okviru RTB-a i pripremu sanitarne vode.

Proizvodnu opremu koja je u funkciji proizvodnje bakra čine parni kotlovi, parne turbine, toplotno-izmenjivačke stanice TS-1 i TS-2 sa razvodom tople vode do svih potrošača u baznom delu RTB-a, postrojenje za hemijsku pripremu vode i distribucija industrijske vode.

Rukovodstvo Rukovodstvo
  • Vladimir Janošević – direktor TIR-a