Rudarsko-topioničarski basen Bor
Rudnik zlata “Čoka Marin” nalazi se u ataru sela Jasikovo, nadomak Majdanpeka. Ruda „Čoka Marina“ je polimetalična i bogata zlatom, srebrom, bakrom, olovom i cinkom, ali sadrži i kadmijum, živu i arsen.

Republička komisija za overu geoloških rudnih rezervi pri Ministarstvu zaštite životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja potvrdila je 6. oktobra 2011. godine rezerve rude u majdanpečkom „Čoka Marinu“ i overila geološki elaborat za taj rudnik zlata. Elaborat o rudnim rezervama „Čoka Marina“ sadrži geološke, bilansne i bilansne rezerve po tehnološkim tipovima orudnjenja. Geološke rezerve iznose 270.776 tona rude, a bilansne (koje se mogu profitabilno eksploatisati) 220.714 tona. U toni te rude krije se (u proseku) 5,92 grama zlata i 40,53 grama srebra, a srednji sadržaj bakra je 2,16 odsto, cinka 0,96% i olova 0,60%. Na osnovu tih količina definisane su i eksploatacione rezerve koje, u skladu sa usvojenom metodom otkopavanja, iznose 95 procenata od overenih bilansnih rezervi. To znači da iz rude „Čoka Marina“ mogu da se dobiju 1,2 tone zlata, preko 8,5 tona srebra, 4.500 tona bakra, dve hiljade tona cinka i 1.200 tona olova.
Pripreme za početak eksploatacije ovog zlatonosnog ležišta su toku, a predviđeno je da eksploatacijom, za početak, bude obuhvaćen samo manji deo ležišta „Čoka Marin 1“ (postoje i rudna tela 2 i 3).
Pošto je reč o polimetaličnoj rudi sa štetnim elementima, menadžment RTB-a Bor odlučio je da koncentrat dobijen preradom te rude ne pretapa u Boru, već u nekoj svetskoj topionici koja poseduje kompletnu tehnologiju za topljenje takvog koncentrata.

Poslovodstvo Poslovodstvo
  • Branislav Tomić – direktor RBM