Rudarsko-topioničarski basen Bor
U sastavu Rudnika bakra Bor posluju dva rudnika bakra sa površinskom eksploatacijom (ležišta „Veliki Krivelj“ i „Cerovo“), jedan sa podzemnom eksploatacijom (rudnik „Jama“), dva pogona za pripremu mineralnih sirovina (flotacije u Krivelju i Boru), jedan rudnik nemetala (površinski kop i Fabrika kreča u Zagrađu) i pogon Istražnih radova. U Rudnicima bakra Bor zaposleno je 2.239 radnika.

Rukovodstvo Rukovodstvo
  • Nebojša Videnović
Kontakt Kontakt
  • Kestenova 8, 19210 Bor