Rudarsko-topioničarski basen Bor
Rudarsko toipioničarski basen Bor – matično preduzeće je jedno od četiri preduzeća u sastavu RTB Bor Grupe.

Osnovna delatnost ovog preduzeća je upravljanje globalnom poslovnom politikom kompanije, njenim kapitalom, razvojem, investicijma, kao i nabavkom i prodajom basenskih proizvoda. U Matičnom preduzeću zaposlena su 123 radnika.

U okviru Matičnog preduzeća posluju sledeće službe:

 • Finansije
 • Marketing
 • Razvoj
 • Planiranje i ekonomika poslovanja
 • Služba za odnose sa javnošću
 • Sekretarijat GD
 • Interna kontrola i revizija
 • Kadrovski, pravni i opšti poslovi
 • Računovodstvo
Poslovodstvo Poslovodstvo
 • Blagoje Spaskovski – generalni direktor
 • Mirjana Antić – zamenica gen. dir. za ekonomiju i finansije
 • Saša Perišić – pomoćnik gen. dir. za ekologiju, BZNR i ZOP
 • Jovica Anđelović – pomoćnik gen. dir. za nove razvojne programe
 • Dimča Jenić – direktor razvoja
 • Zoran Ilić – direktor za pravne, kadrovske i opšte poslove