Rudarsko topioničarski
basen Bor

Matično preduzeće (Generalna direkcija) je jedno od četiri zavisna pravna lica u sastavu RTB Bor Grupe. Osnovna delatnost ovog preduzeća je upravljanje globalnom poslovnom politikom kompanije...

Rudarsko topioničarski<br /> basen Bor

Rudnici bakra Bor

U sastavu Rudnika bakra Bor posluju dva rudnika bakra sa površinskom eksploatacijom (ležišta „Veliki Krivelj“ i „Cerovo“), jedan sa podzemnom eksploatacijom (rudnik „Jama“), dva pogona za pripremu mineralnih sirovina (flotacije u Krivelju i Boru), jedan rudnik nemetala (površinski kop i Fabrika kreča u Zagrađu) i pogon Istražnih radova...

Rudnici bakra Bor

Rudnik bakra
Majdanpek

Prve tone koncentrata bakra isporučene su u Bor 25. juna 1961. godine, a tada je svečano obeležen i početak proizvodnje u Rudniku bakra Majdanpek...

Rudnik bakra <br/>Majdanpek

Topionica i rafinacija
bakra Bor

Topionica i rafinacija sastoje se iz dve linije. Prva linija za topljenje je puštena u rad 1961. god. a druga 1971. god. U toku je izgradnja nove...

Topionica i rafinacija<br /> bakra Bor

Grad - rudnik

RTB, kao odgovorna kompanija koja svojim poslovanjem pokreće ukupna privredna zbivanja, učestvuje u obnovi i izgradnji infrastrukturnih objekata u Boru, Majdanpeku i selima dveju opština...

Grad - rudnik
RTB Bor Grupa je, kao jedini domaći proizvođač bakra i plemenitih metala, najznačajnija karika u bakarnom lancu Srbije i kompanija koja je u svetu poznata po visokokvalitetnom katodnom bakru.
Kao osnova industrije i ekonomije u zemlji, biznis s bakrom državi donosi nekoliko stotina miliona dolara godišnje, a RTB Bor Grupa, kao jedinstven sistem, proizvodi rudu bakra i svojom aktivnošću podstiče razvoj čitavog regiona. Otuda je kombinat bakra, sa svojim potencijalima i obilnim prirodnim resursima, strateški veoma važno preduzeće za razvoj celokupne srpske privrede, a kao veliki potencijal za ekonomski prosperitet vide ga i zemlje u okruženju.

Struktura

Nakon dekomponovanja holdinga RTB Bor Grupa i privatizacije zavisnih preduzeća, kompanija funkcioniše kao jedinstven sistem sa četiri glavna preduzeća:

Poslovodstvo Poslovodstvo
  • Blagoje Spaskovski – direktor
  • Mirjana Antić – zamenica dir. za ekonomiju i finansije
  • Jovica Anđelović – pomoćnik dir. za nove razvojne programe
  • Dimča Jenić – direktor razvoja
  • Zoran Ilić – direktor za pravne, kadrovske i opšte poslove
Sporedne delatnosti koje ne pripadaju baznoj proizvodnji rudarstva i metalurgije su:

 

U okviru RBB-a:

 

  • Fabrika kreča Zagrađe
  • Istražni radovi