Konkursi

Konkurs RTB Bor za najbolji blog tekst na temu alkoholizma (25.IX – 01.XII 2012.)

Žiri konkursa „Flaša nema dno“ koji je raspisao RTB Bor koji je trajao od 25. septembra do 01. decembra 2012. godine, doneo je sledeću

Odluku

Prvu nagradu – sedam dana za dve osobe u Hotelu „Jezero“ u zimskoj sezoni 2012/2013, dodeljuje autoru koji se predstavlja kao Bob Lebowski za seriju tekstova pod zajedničkim nazivom „Zapisi sa uspona“ , objavljenih na blogu www.boblebowski.com.
Drugu nagradu – doček Nove 2013. godine za dve osobe, u Hotelu „Jezero“, dodeljuje Milji Lukić za tekst „Neka budala zaspala u snegu“ objavljenom na blogu www.miljalukic.blogspot.com.
Treću nagradu – vikend za dve osobe u periodu januar – mart 2013. godine u Hotelu „Jezero“ dodeljuje Uni Zabunov za tekst „Slepi, gluvi, nemi za kolege oko nas“ objavljenom na blogu www.kulturaposlovanja.rs.

Obrazloženje je sastavni deo ove odluke.

Članovi žirija:
Ivana Perić
Mirjana Dimitrijević Mimica
Zoran Stanković

Obrazloženje

Na konkurs je pristiglo 38 tekstova koje je napisalo 18 autora i žiri je mišljenja da je konkurs u potpunosti ispunio svoju svrhu i ideju.
Dva teksta nisu uvršćena u konkurenciju jer nisu zadovoljavala uslove konkursa (nisu bili objavljeni na blogovima), a 36 je ušlo u konkurenciju za nagrade.
Većina tekstova je bila na zadovoljavajućem nivou jer su autori razumeli i ispoštovali uslove i pravila konkursa i odlično prikazali svoja iskustva sa bolešću zavisnosti, alkoholizma pre svih drugih i žiri je imao zaista veliki izbor i težak zadatak da donese odluku o nagrađenim autorima.

Autor Bob Lebowski je temu obradio sa svih aspekata, uz mnoštvo primera, realnih životnih situacija, prikazujući vešto šta se dešava u glavi zavisnika i kakve posledice izaziva zavisnost čak i kada se ne pojavljuje u svom najtežem obliku. On ne nudi rešenje, što ne znači da ne shvata problem, već naprotiv, shvata svu njegovu težinu.
15 tekstova u seriji koju je objavio Bob Lebowski predstavljaju štivo koje će svakoga ko ih pažljivo pročita naterati da se dobro zamisli nad svojim životom i životima ljudi u svojoj okolini i prepozna problem čak i kada je dobro prikriven pod maskom “normalnog života” i kakvog – takvog obavljanja svakodnevnih aktivnosti na poslu i u porodici.

Tekst Milje Lukić pod naslovom “Neka budala zaspala u snegu” je ostavio snažan utisak na članove žirija, svojom autentičnošnju i emocijama nabijenim prikazom odnosa između zavisnika i njegove ćerke.
Govori nam da zavisnost ume da buda jača čak i od ljubavi prema sopstvenom detetu i da izaziva strahovite potrese pre svega na tom, porodičnom nivou i da posledice zavisnosti traju čak i posle smrti zavisnika, kroz one koji su ga voleli. Poseban kvalitet koji je žiri primetio u ovom tekstu je sjajno izbegnuta patetika.

Una Zabunov u tekstu “Slepi, gluvi, nemi za kolege oko nas”, oslikava samu suštinu čitave ideje ovog konkursa – da se mora i može pomoći mnogim ljudima koji su tu oko nas, u preduzeću u kome radimo. Mnogi ljudi deluju na prvi pogled sasvim normalno, ali kad se malo zagrebe vidi se koliko su nesrećni i koliko bi više mogli da pruže svojoj porodici i čitavoj sredini u kojoj žive kada bi uspeli da kontrolišu svoju bolest. A to je nemoguće bez pomoći sredine u kojoj žive.

Flaša nema dno

Prema procenama stručnjaka i zvaničnim statistikama, u Srbiji je ovakva situacija.
Da ste u životu upoznali svega dvadeset osoba, mogli biste da računate da poznajete najmanje troje alkoholičara.
Ako radite u preduzeću u kome je zaposleno šest stotina ljudi, svakog jutra susrećete stotinu onih koji se svakodnevno ili bar jedanput nedeljno opijaju.
Ukoliko kompanija u kojoj ste zaposleni broji 5.000 ljudi, onda je oko vas otprilike osam stotina nesrećnih, bolesnih, asocijalnih i ljudi umanjenih sposobnosti za rad.
Tek jedna desetina njih će vam priznati da ima problem, a da se sa tim problemom izbori, naći će snage možda svaki stoti. A tu snagu, opet po onome što kažu stručnjaci, niko ne može da nađe sam, bez pomoći okoline u kojoj živi i radi. Naravno, prvenstveno porodice, ali ni pomoć porodice nije dovoljna ukoliko se ne uključi kompletna zajednica koja ga okružuje i čiji je deo.

I šta sada mi možemo da uradimo da bismo uticali na rešenje problema?
Možemo mnogo ukoliko smo problema svesni i ako imamo motiva da ga rešavamo.
Upoznavanjem što većeg broja ljudi sa problemima koje alkoholizam izaziva, predavanjima i otvaranjem savetovališta gde god je to moguće, već bi se napravio veliki pomak.

Ali prvi korak je uvek motivisanje i ka tome je usmeren konkurs koji raspisuje RTB.
Većina vas koji ovo čitate nema lično problem sa alkoholom, ali svako od vas, već smo to naveli na početku, ima prijatelje i rodbinu, ljude koje voli i koji nemušto vape za pomoć.
To bi već mogao biti dovoljan motiv, ali ima ih još.

Alkoholičar, pored porodičnih izaziva i socijalne probleme: ako je pijan za volanom dok vi prelazite ulicu ili obrnuto; prelazi pijan ulicu dok ste vi za volanom, recimo. Ako se, pijan ili samo mamuran, povredi na poslu ili povredi nekog drugog, onda govorimo o profesionalnim posledicama. A one utiču i na posao koji vi obavljate.
Bezbroj je motiva, ali da ovo ne bi bila samo suvoparna priča koja na jedno uvo uđe, a na drugo izađe, mogu da se potrude blogeri. Ima ih više hiljada u Srbiji i već dugo predstavljaju pokretačku snagu mnogih lepih i važnih akcija.

U ovoj će, na svoj način, pomoći za početak RTB Bor, ali na tome svakako nećemo stati.

RTB Bor od 25 septembra 2012. raspisuje konkurs za najbolji blog tekst ili seriju tekstova na temu alkoholizma pod nazivom: “Flaša nema dno”.

Na konkursu će biti dodeljene 3 nagrade:

Odluka o nagrađenim autorima biće saopštena 5. decembra 2012, a žiri čine članovi dobro poznati onlajn zajednici:

Uslovi za učestvovanje na konkursu:

  • Tekst treba da bude napisan na srpskom, hrvatskom, crnogorskom ili bosanskom jeziku, pismom autora;
  • Autor teksta mora posedovati sopstveni blog;
  • Dužina teksta nije ograničena, kao ni broj tekstova na zadatu temu;
  • Tekst treba da istakne i dotakne srž problema;
  • U tekstu autor treba da obradi svoje lično iskustvo (odnosno iskustvo vezano za svoje bližnje) koje poseduje u vezi sa alkoholizmom;
  • Na kraju teksta, odnosno svakog iz serije tekstova, autor treba da postavi sledeće obaveštenje: ,,Ovaj tekst ulazi u izbor za najbolji blog tekst na konkursu RTB-a Flaša nema dno” i da ostavi link ka zvaničnoj stranici konkursa;
  • Linkovi za strane na kojima su tekstovi šalju se na adresu konkurs@rtb.rs do 01. decembra 2012. u ponoć;
  • Pravo učešća na konkursu nemaju članovi žirija, poslovodstva RTB Bor i članovi njihovih porodica;
  • Imena pobednika konkursa biće objavljena 5. decembra 2012. na sajtu https://rtb.rs, a nagrade će biti uručene na svečanosti u hotelu ,,Jezero’’ na Borskom jezeru, 8. decembra 2012. godine.

Opišite lična iskustva iz susreta sa alkoholizmom i dajte motiv društvu da se sa problemom izbori na najbolji mogući način.