Izvod iz Izvestaja o rekonstrukciji topionice i izgradnji FSK