Tenders/Announcement

Naziv nabavke / Oglas

Rok za dostavljanje ponuda

Dokumentacija

PUBLIC ANNOUNCEMENT for selection of the strategic partner for MINING AND SMELTING COMBINE RTB BOR
 • 20.08.2018.
INVITATION TO BID FOR THE PROVISION OF CONSULTING SERVICES FOR PREPARATION AND REALIZATION OF PUBLIC PROCEDURE OF ATTRACTING
A STRATEGIC INVESTOR
 • 01.07.2017.
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA PRUŽANJE KONSULTANTSKIH USLUGA PRIPREME I REALIZACIJE JAVNOG POSTUPKA PRIVLAČENJA STRATEŠKOG INVESTITORA
 • 08.02.2017.
PRIKUPLJANJE PONUDA ZA RUDNIK BAKRA MAJDANPEK d.o.o.
za kupovinu sledeće opreme

 • KAMION DAMPER, nominalne nosivosti 220 mt 6 kom
 • Hidraulični bager, utovarne kašike 15 m3 1 kom
 • Bušilica, prečnik bušenja fi250 i dubina bušenja 20m, elektropogon 1 kom
 • Buldozer, snage motora iznad 330 kW 1 kom
 • 13.02.2017.
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA PRUŽANJE KONSULTANTSKIH USLUGA PRIPREME I REALIZACIJE JAVNOG POSTUPKA PRIVLAČENJA STRATEŠKOG INVESTITORA
 • 08.02.2017.
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA PRUŽANJE PRAVNIH USLUGA
 • 08.02.2017.
Prodaja tehničke sumporne kisleine
 • 04.01.2017.
Prodaja tehničke sumporne kisleine (oglas objavljen 24. XI 2014.)
 • 15 dana od dana objavljivanja
Rekonstrukcija postrojenja za preradu topioničke šljake u Flotaciji Bor
 • 05.11.2014. 15:00
TEHNIČKA KONTROLA DOPUNSKOG RUDARSKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU REKONSTRUISANOG POSTROJENJA ZA PRERADU TOPIONIČKE ŠLJAKE
 • 08.10.2014. 15:00
Rekonstrukcija transporta, skladištenja i utakanja sumporne kiseline – prva faza
 • 30.09.2014. 15:00
Izrada dopunskog rudarskog projekta rekonstrukcije postrojenja za preradu topioničke šljake u flotaciji Bor
 • 27.08.2014. 15:00
Rekonstrukcija postrojenja za preradu topioničke šljake u Flotaciji Bor
 • 25.08.2014. 15:00
JN 00001M 2014 – Čelične kugle za mlevenje rude bakra
 • 31.07.2014. 12:00
JAVNA NABAVKA DOBARA U OTVORENOM POSTUPKU – KAMENI UGALj (Broj nabavke: 002/2014)
 • 27.08.2014. 12:00
Nabavka dobara antikorozivne zaštite RBM (Broj nabavke: 08/2014-INV)
 • 27.06.2014. 14:00
JAVNA NABAVKA U OTVORENOM POSTUPKU ZA KOMADNI KREČ ZA CEROVO PMS I FLOTACIJU V.KRIVELJ (br. nabavke 01/2014)
 • 22.07.2014. 12:00
JAVNA NABAVKA DOBARA U OTVORENOM POSTUPKU – OBLOVINA BUKVE (BROJ NABAVKE 001/2014)
 • 26.06.2014. 12:00
JAVNA NABAVKA U OTVORENOM POSTUPKU ZA IZVOĐENJE RADOVA PREMA TEHNIČKOJ DOKUMENTACIJI (GLAVNOM PROJEKTU) NA IZGRADNJI SEKUNDARNE VODOVODNE MREŽE ZA SLUČAJ AKCIDENTNIH SITUACIJA (BROJ NABAVKE 001/2014-NT)
 • 18.06.2014. 15:00
JAVNA NABAVKA U OTVORENOM POSTUPKU ZA IZVOĐENJE RADOVA PREMA TEHNIČKOJ DOKUMENTACIJI (GLAVNOM PROJEKTU) NA REKONSTRUKCIJI POSTOJEĆIH INSTALACIJA ZA NAPAJANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM TS 3000 I TS 7000 (BROJ NABAVKE 002/2014-NT)
 • 18.06.2014. 15:00
JAVNA NABAVKA U OTVORENOM POSTUPKU ZA IZVOĐENJE RADOVA PREMA TEHNIČKOJ DOKUMENTACIJI (GLAVNOM PROJEKTU) NA REKONSTRUKCIJI POSTOJEĆIH INSTALACIJA ZA RAZVOD TEHNIČKOG KISEONIKA I TEHNIČKOG AZOTA BROJ NABAVKE 003/2014-NT
 • 18.06.2014. 15:00
JAVNA NABAVKA U OTVORENOM POSTUPKU ZA IZVOĐENJE RADOVA PREMA TEHNIČKOJ DOKUMENTACIJI (GLAVNOM PROJEKTU) NA REKONSTRUKCIJI POSTOJEĆIH INSTALACIJA ZA RAZVOD TEČNIH GORIVA (BROJ NABAVKE 004/2014-NT)
 • 18.06.2014. 15:00
JAVNA NABAVKA U OTVORENOM POSTUPKU ZA IZVOĐENJE RADOVA PREMA TEHNIČKOJ DOKUMENTACIJI (GLAVNOM PROJEKTU) NA REKONSTRUKCIJI POSTOJEĆIH INSTALACIJA ZA RAZVOD KOMPRIMOVANOG VAZDUHA p=7 bar (BROJ NABAVKE 005/2014-NT)
 • 18.06.2014. 15:00
JAVNA NABAVKA U OTVORENOM POSTUPKU ZA IZVOĐENJE RADOVA PREMA TEHNIČKOJ DOKUMENTACIJI (GLAVNOM PROJEKTU) NA REKONSTRUKCIJI POSTOJEĆIH INSTALACIJA ZA RAZVOD TEHNOLOŠKOG VAZDUHA p=1,2 bar ZA KONVERTORE (BROJ NABAVKE 006/2014-NT)
 • 18.06.2014. 15:00