RTB zvanično dobio sertifikate za primenu serije ISO standarda

Da Basen posluje još uspešnije

Antić: Nadamo se da ćemo ovo što smo formirali kao dokumentaciju dosledno primenjivati u praksi i time, pored već uvedenih tehničkih usavršavanja u proizvodnji, doprineti poboljšanju performansi i ukupnog imidža RTB-a. – V. Ćosović: Basen Bor, kao tržišno orijentisana kompanija, mora da prati svetske trendove i da ide u korak sa najvećima da bi opstao u tržišnoj utakmici. – S. Buđelan: Ovo je veliko priznanje našem timu koji je radio na ovom projektu u protekle tri godine

RTB zvanično dobio  sertifikate za primenu serije ISO standardaRTB. – Vladimir Ćosović, direktor Lloyd’s Register LRQA iz Beograda, danas je uručio Mirjani Antić, zameniku generalnog direktora RTB-a za ekonomske poslove, sertifikate vezane za primenu standarda ISO 9001 (potvrda kvaliteta rada), ISO 14001 (zaštita životne sredine) i OHSAS 18001 (zaštita bezbednosti i zdravlja radnika). Nakon što se zahvalila saradnicima na uloženom trudu u zajedničkom poslu (“za nas je ovo, po mnogo čemu, bio mukotrpan posao jer je najpre trebalo promeniti razmišljanja u glavama mnogih od nas, što je najteže u uvođenju bilo kakvih novotarija”), Antićeva je naglasila:

– Ovo je veliki dan za RTB jer smo, posle novih tehničkih rešenja u metalurgiji i u rudarstvu (kvalitetno flotiranje), uveli i standarde integrisanih sistema menadžmenta (IMS). Time smo stvorili uslove da se poboljšaju ukupne performanse RTB-a koji u svojoj 12. deceniji rada dobija još jedan znak da je dugovečna kompanija koja u narednom periodu treba da posluje još uspešnije. Dobijanje sertifikata znači i veliku obavezu – moramo se ponašati prema pravilima propisanih međunarodnim standardima ponašanja u svim oblastima, ne samo u proizvodnji nego i u pratećem delu poslovanja. Nadamo se da ćemo ovo što smo formirali kao dokumentaciju dosledno primenjivati u praksi i time, pored već uvedenih tehničkih usavršavanja u proizvodnji, doprineti poboljšanju performansi i ukupnog imidža RTB-a.

I Ćosović se složio sa njenom ocenom da je ovo veliki dan za Basen Bor koji je “prešao dug put tranzicije da bi došao do ovih sertufikata koji su potvrda velikog rada tima ljudi, počev od rukovodstva pa do svih koji su prepoznali značaj podizanja svesti zaposlenih u RTB-u da shvate zašto je sve ovo važno “.

– Kada je reč o ISO 9001, Basen je prepoznat kao kompanija koja proizvodi anodni i katodni bakar, kao i ostale proizvode na najvišem nivou. Ali, ovo je još jedan razlog da se što više pridržava standarda koje već primenjuje unutar proizvodnih procesa. ISO 14001 je veoma zahtevan standard i kada se proverava da li su ispunjeni uslovi za dobijanje sertifikata, na terenu morate da potvrdite veliki broj parametara koji pokazuju da li kompanija zaista upavlja svim ovim procesima koji se tiču ZŽS. U to smo se uverili i razlika između onoga što je bilo na početku prošle godine i sada je velika. Danas smo svedoci da nova topionica i tehnologija daju rezultate koje smo svi priželjkivali, kao i da je vazduh u Boru čistiji. RTB je, takođe, prepoznao značaj ljudi koji rade u njemu i obratio posebnu pažnju na OHSAS 18001 koji potvrđuje da je kompanija svesna svih rizika sa kojima se zaposleni suočavaju svakog dana na poslu i uredila način kako da upravlja tim rizicima da bi bilo što manje neželjenih događaja.

Govoreći o važnosti ovih standarda, direktor Lloyd’s Register LRQA iz Beograda, firme koja je proveravala i ocenjivala njihovu primenu, je dodao: – RTB, kao tržišno orijentisana kompanija, mora da prati svetske trendove koje nameću najveće kompanije i mora da ide u korak sa njima da bi opstao u tržišnoj utakmici. Put do dobijanja ovih sertifikata je dug i težak, jer je potrebno zadovoljiti mnogo stvari koje standardi nameću. Ali, ovo je novi početak i velika obaveza ljudi koji su u RTB-u zaduženi za ovaj posao, i ne samo njih nego i svakog radnika – do onih izvršnih, operativnih u svakoj organizacionoj jedinici. Svako mora preuzeti svoju ulogu i svoj deo odgovornosti, da bi ovi sistemi nastavili da žive i da bi, kroz njihovu dalju primenu, RTB postao još bolji i efektivniji.

Slaviša Buđelan, predstavnik rukovodstva RTB-a za integrisane sisteme menadžmenta (IMS), smatra da je ovo veliko priznanje radnom timu kombinata bakra sastavljenom od predstavnika svih njegovih organizacionih celina (Ljiljana Jovanović, Slobodanka Ristić i Dragana Tančić, predstavnici rukovodstva RBB-a, RBM-a i TIR-a za IMS) i konsultanata iz borskog IRM-a (Miladin Đurić i Siniša Vladimirović), koji je u protekle tri godine radio na ovom projektu. – Ovaj projekat je nastavak naših obaveza (uvođenje integrisanih sistema menadžmenta u novu topionicu i fabriku sumporne kiseline) koje je RTB preuzeo potpisivanjem aneksa G ugovora sa SNC Lavalinom. Međutim, poslovodstvo Basena je ovo prepoznalo kao dobru stvar i odlučilo da je primeni u celoj firmi. Najvažnije je da je dokumentacija (sastoji se od 31 procedure i sedam zajedničkih uputstava, kao i serije uputstava za rad koji “prate” ovu dokumentaciju) “pokrila” sve procese u RTB-u.

Share
Posted on