Izveštaj o kvalitetu vazduha u Boru u periodu januar-decembar 2017.