Obaveštenja

Obaveštavaju se zainteresovani da će rok za podnošenje ponuda po Pozivu za podnošenje ponuda za saradnju i zaključivanje ugovora o pružanju usluga profesionalnog menadžmenta i savetovanja u upravljanju biti produžen.

Naknadno će biti objavljen krajnji rok za podnošenje ponuda.

(16. V 2017.)Konkurs za izbor profesionalnog menadžmenta RTB-a Bor produžen do 1. jula 2017.

Obaveštavaju se zainteresovani da će rok za podnošenje ponuda po Pozivu za podnošenje ponuda za saradnju i zaključivanje ugovora o pružanju usluga profesionalnog menadžmenta biti na snazi još mesec i po dana – do 1. jula 2017. dogovoreno je na poslednjoj sednici Radne grupe Vlade Republike Srbije, održane 4. maja u Beogradu.