Rudnik bakra „Veliki Krivelj“ otvoren je 1979. godine.

Raskrivanje je trajalo do 1982., a godinu dana kasnije ležište počelo je da se eksploatiše. Od 1983. godine do danas otkopano je oko 194,6 miliona tona rude sa prosečnim sadržajem bakra od 0,342 %, što ukupno iznosi oko 665.000 t bakra u rudi. Da bi se dobio ovaj bakar bilo je neophodno da se otkopa oko 178,8 miliona tona jalovine (koeficijent raskrivke 0,92).

Preostale overene geološke rudne rezerve iznose preko 617 miliona tona rude sa srednjim sadržajem bakra od 0,32 %, dok su bilansne 474,3 miliona tona, sa prosečnim sadržajem 0,323 %. Ukupno, dakle, ležište „Veliki Krivelj“ sa 1.533.821 tona bakra u rudi i predviđenim povećanjem kapaciteta na 10,6 miliona tona rude godišnje, predstavlja potencijal za eksploataciju u narednih 45 godina.

Rudnik je konvencionalnog tipa, a masovna eksploatacija obavlja se visokokapacitativnom opremom. Za bušenje se koriste bušilice prečnika 250 do 310 mm, a za utovar minirane rude i jalovine bageri velikog kapaciteta, čija je zapremina kašike 15 m3 i 22 m3. Transport do drobiličnih postrojenja za rudu i jalovinu obavlja se kamionima nosivosti 220 tona.

U periodu 2007-2010. godine nabavljena je sledeća rudarska oprema: pet kamiona nosivosti 220 tona, pet kamiona nosivosti 150 tona, jedan bager od 22 m3, jedan bager od 15 m3, tri buldožera, i po jedna bušilica i grejder. Od juna 2011. biće isporučena i preostala ugovorena oprema i to: pet kamiona nosivosti 220 tona, jedan kamion nosivosti 150 tona, bager od 22 m3, bager od 15 m3 i dve bušilice.

Krajem 2010. godine produžena je strela na odlagaču za 45 metara radi direktnog odlaganja jalovine sa kopa „Veliki Krivelj“ u otkopani prostor starog Borskog kopa.

U narednih 10-15 godina kapacitet otkopavanja biće 10,6 miliona tona rude godišnje, sa srednjim sadržajem bakra od 0,28 % do 0,38 %. Godišnje će se, u narednih pet godina, sklanjati i oko 20 miliona tona jalovine, a nakon toga će koeficijent raskrivke biti povoljniji.

U cilju pripreme površinskog kopa „Veliki Krivelj“ za otkopavanje 30,5 miliona tona iskopina godišnje, paralelno sa nabavkom nove rudarske opreme, u toku je i nova razvojna faza i investicioni ciklus proširenja granica ležišta.