Novogodišnji intervju Branislava Tomića, direktora Rudnika bakra Majdanpek

Teška 2015. uvod u težu 2016. godinu

Uporedo sa proizvodnjom, obavljeni brojni infrastrukturni poslovi, izmešten dalekovod, deonica magistralnog puta, počelo prepumpavanje Peka. – U odnosu na prošlu godinu prerada veća za više od 20 procenata, kvalitet koncentrata podignut sa 14,58 na 19 odsto. – U narednoj godini proizvodnju treba povećati na šest miliona tona rude, nastaviti raskrivanje “Istoka” Južnog revira, infrastrukturne i investicione radove. – Prepolovljena cena bakra obavezuje na štednju i kontrolu troškova

Novogodišnji intervju Branislava Tomića, direktora Rudnika bakra MajdanpekRBM. – Za mnoge od nas godina na izmaku bila je najteža u radnom veku provedenom u Rudniku bakra Majdanpek. Takva, ona je uvod u još težu 2016. tokom koje ćemo morati dobro da “zavrnemo rukave” i obavimo brojne neophodne, nezavršene i dugo odlagane poslove. I to na najbolji i najspretniji način, uprkos okolnostima koje će, verovatno, biti teže od onih koje su nas sputavale u proizvodnji i poslovanju. Samo tako će 2017. i naredne godine uslovi za rad i okolnosti biti povoljnije. Puno posla nas čeka – reči su kojima Branislav Tomić, direktor RBM-a, komentariše kalendarsku 2015. godinu u radu i poslovanju Rudnika bakra Majdanpek.

-Ova godina je počela sa obavezom da saniramo posledice nezapamćenih vremenskih neprilika i elementarnih nepogoda iz prethodne, koje su nas u četiri navrata vraćale ne na početak, već korak unazad. Počela je, nažalost, i tragedijama koje su nas duboko pogodile i koje nećemo zaboraviti, ali i svakodnevnom borbom za što veći učinak. Okolnosti nam nisu bile saveznik, a svakodnevni rad bio je otežan. Jer, uporedo sa proizvodnim zadacima, imali smo i velike infrastrukturne poslove, izmestili dalekovod, deonicu magistralnog puta, započeli prepumpavanje Peka i uporno istrajavali da proizvodnja ne trpi zbog toga. Uspeli smo i da, u odnosu na prošlu godinu, povećamo preradu za velikih 20-25 procenata, “podigli” smo kvalitet koncentrata sa 14,58 na 19 odsto i pokazali da možemo i na preko 20! A, uporedo smo obavljali remonte, sanaciju postrojenja, “zatezanja” kompletnih linija, realizovali investicione planove… Zbog svega, mogu da kažem da je 2015. godina za RBM bila izuzetno teška.

Infrastrukturni radovi koji su, praktično, uslov za plansko proširenje Površinskog kopa, ali i dalji rad i razvoj RBM-a nisu okončani?

-Očekuje nas obaveza da novosagrađenu deonicu puta ispod Andezitskog prsta asfaltiramo i opremimo za saobraćaj, kao i izmeštanje Peka. Predstoji izrada korita reke, kao i kanalizacije, a naš interes je da to obavimo što pre, kako bismo na površinskom kopu dobili veći manevarski prostor za rad i smanjili troškove prepumpavanja reke. Imaćemo i obaveze u gradu, na autobuskoj stanici, a pokušaćemo da ubrzamo posao jer ćemo samo tako imati dovoljno vremena za redovne obaveze.

Planove RBM-a za 2016. godinu u velikoj meri kroje okolnosti. Od investicionih, do proizvodnih i kadrovskih, svuda su potrebe veće od mogućnosti, a zbog ukupnog poslovnog ambijenta i realnih potreba, proizvodnja se mora povećati. Kako?

-Odgovor na to pitanje daćemo radom. Učinićemo sve da proizvodnju uvećamo na šest miliona tona rude, što neće biti ni malo lako s obzirom na obaveze koje nas očekuju oko infrastrukturnih objekata, na raskrivanju “Istoka” Južnog revira, investicija. Jer, na Površinskom kopu, pored pomenutih infrastrukturnih radova, očekuje nas ozbiljno angažovanje u ispumpavanju vode (od tehnološkog rešenja i projektne dokumentacije, preko pumpne stanice za sirovu vodu, grubog mehaničkog čišćenja, hemijske obrade sirove vode i niza drugih faza). U Flotaciji nas čeka završetak investicionih radova na novoj “Meco minerals” opremi, “podizanje” sedme sekcije, aktiviranje mlina za domeljavanje, izmeštanje ploveće pumpne stanice, sanacija brane Šaški potok, rekonstrukcija sistema otprašivanja drobljenja, ugradnja sistema za podmazivanje primarne drobilice, građevinskih objekata i odvodnjavanje koncentrata.

Otvaranje Južnog revira, započet rad na ”Istoku”, naizgled, nije težak, ali je veliki i važan zadatak. Majdanpečki rudari tu bukvalno polažu ispit iz odgovornosti prema sopstvenoj i budućnosti rudarenja u Majdanpeku?

-Više je to od ispita. Južni revir predstavlja sadašnjost i budućnost rudarenja u Majdanpeku. Ceo zahvat ima 62 miliona tona raskrivke, a radićemo po skraćenom zahvatu. To podrazumeva da se tokom 2016. godine ukloni 17 miliona tona jalovine na dugom i napornom putu do prve rude sa tog radilišta do koje treba ispumpati i osam od 15 miliona tona vode sa kopa Južnog revira. Odvodnjavanje će moći da se realizuje tek nakon prečišćavanja te vode za šta, takođe, treba stvoriti uslove.

Budući da ste već potpuno usmereni ka obavezama koje RBM i zaposlene u njemu očekuju tokom naredne godine, da li postoji nešto po čemu ćete pamtiti 2015. godinu?

-Ovu godinu obeležile su tržišne neprilike i prepolovljena cena bakra, pad cene zlata, te, po tom osnovu, zaustavljene pozitivne tendencije u radu i poslovanju. Okrenuli smo se štednji, racionalizaciji troškova, dali smo potreban značaj i podvukli da je svako mesto njihovog nastajanja mesto gde treba učiniti sve da budu svedeni na racionalne i opravdane, pa i da se zbog toga pojača kontrola. Svima mora da bude jasno da se ne možemo ponašati kao da se ništa ne događa u prilikama kada su nam, sticajem okolnosti, prihodi značajno umanjeni.

Kada sve to imate u vidu, šta priželjkujete u narednoj godini?

-Mislim da je zajednička ne samo želja, već i obaveza svih zaposlenih da učinimo sve za opstanak preduzeća i kompanije, da krajnje odgovorno i savesno obavljamo svoje poslove, da punu pažnju posvetimo troškovima, zadacima i rezultatima, a sve sa ciljem da dobijemo tešku bitku sa okolnostima i obavezama u 2016. i da zajednički započnemo novu fazu dinamičnijeg rada i razvoja Rudnika bakra Majdanpek i rudarenja na ovim prostorima.

Kao direktora, javnost Vas pamti po prvoj izjavi: “Rudnik bakra i grad Majdanpek su, zapravo, jedna celina u kojoj se ne zna gde prestaju granice jednog, a počinje drugo, pa tako nema ni razvoja jednog bez drugog”. Kako glasi novogodišnja želja i jednom i drugom?

-Želim da svi imamo više posla. I mi u rudniku, i svi u gradu. Jer, nije rudnik dovoljno veliki da zaposli sve koji su bez posla, a ni grad dovoljno snažan, ako u njemu radi samo rudnik. Želim da radimo više, jer je to način da imamo više i da nam bude bolje. Povodom predstojećih praznika želje za dobro zdravlje, uspeh i sreću na svim poljima upućujem zaposlenima u RBM-u, članovima njihovih porodica, svim stanovnicima opština Majdanpek i Bor koji su naši saradnici i saveznici u pokušaju da se izborimo za lepše i bolje sutra. Srećno!

Share
Objavljeno