Izveštaj o kvalitetu vazduha u Boru u periodu januar-jun 2017.