Obaveštenja

Obaveštavaju se zainteresovani da će rok za podnošenje ponuda po Pozivu za podnošenje ponuda za saradnju i zaključivanje ugovora o pružanju usluga profesionalnog menadžmenta i savetovanja u upravljanju biti produžen.

Naknadno će biti objavljen krajnji rok za podnošenje ponuda.